Med sikte på Framtiden - Bodil HanssonDigitalt event, - House be Sundsvall
Vi tar sikte på framtiden tillsammans med Bodil Hansson. Vem är  Sundsvalls nya starka kvinna och vad ser hon att framtiden bär med sig i utmaningar och möjligheter. Hur ser hon framtiden för Sundsvall. Vad gör Sundsvalls kommun för att få företagandet att växa i Sundsvall och vad ser hon är framgångskonceptet. Vilken vision vill hon att vi alla ska se när vi blickar in i framtiden.

Med sikte på framtiden Bodil Hansson - YouTube

#WORK.PLAY.BE
I samarbete med Slice produktion och Diös